Dezinfekčný prostriedok ERG Clean Skin na ruky a povrchy 500ml s rozprašovačom

Dostupnosť
Skladom
Pôvodná cena
19,08 €
Ušetríte
4,80 € (25%)
11,90 €
14,28 € s DPH
Merná jednotka: ks (ks)
ERG CleanSkin je prípravok založený na 72% etylalkohole. Tekutina je určená na hygienickú dezinfekciu rúk a povrchov, ktoré sa nepoužívajú v priamom kontakte s potravinami alebo krmivami. Môže byť tiež použitý v súkromných, verejných a priemyselných zariadeniach, ako aj v iných zariadeniach používaných pri odborných činnostiach (napr.Zdravotnícke zariadenia). ERG CleanSkin bol vyrobený na pomoc v boji proti koronavírusu. Balenie 500 ml s rozprašovačom.

Bezpečnostné informácie
V prípade kontaktu s očami: Oči preplachujte veľkým množstvom vody po dobu cca 20 minút, pričom očné viečka nechajte otvorené dokorán. Vyhnite sa silnému prúdu vody z dôvodu možného poškodenia rohovky a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí výparov: V prípade závratov alebo nevoľnosti vyveďte zasiahnutého von na čerstvý vzduch, ak nepríde k rýchlemu zlepšeniu, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie, vypite veľké množstvo vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nedávajte nič do úst.Likvidáciu odpadu a jednorazových obalov by mali riešiť špecializované spoločnosti, spôsob likvidácie odpadu by mal byť dohodnutý s príslušným oddelením ochrany životného prostredia. Nespotrebovaný prípravok skladujte v pôvodnej nádobe. Skladujte v dobre vetraných miestnostiach, vyhnite sa manipulácii s otvoreným ohňom. Ohrozenie životnéhoprostredia: Výrobok neobsahuje zložky klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Dráždi oči. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajtepevne uzavretú. V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: Oči opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky, odstráňte ich, ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte na chladnom mieste. Obsah/nádobu likvidujte ako nebezpečnú látku. Uchovávajte mimo dosahu detí.Účinná látka: etanol 720 g/kg, CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6

Výrobca
Boryszew S.A., Spol. Jerozolimskie 92, 00-807 Varšava

Návod na použitie
V prípade hygienickej dezinfekcie naneste na ruky 3 ml tekutiny, dôkladne vtierajte 30 sekúnd a čakajte až do úplného uschnutia rúk. V prípade chirurgickej dezinfekcii vtierajte na ruky 3 ml tekutiny po dobu 3 minút a postup zopakujte. Prípravok aplikujte na čisté ruky. Pri dezinfikovaní povrchov nechajte prípravok pôsobiť 60 sekúnd a následne dosucha vytrite.

Značka Economy
Množstvo v balení 1 KS
Balenie 500 ml

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Sklad Kód Počet mj na sklade
Centrálny sklad HY930054 5007